اطلاعیه مهم

با توجه به محدودیت در ثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره تکمیلی مدیریت پروژه نامبردگان ذیل جهت تکمیل فرآیند ثبت نام با مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران(سرکار خانم امینی)‌با شماره های درج شده در بروشور تماس حاصل نمایند. 

 

۱- محمد رضایی 

۲- محسن ناعم 

۳- افشین روزجک 

۴- امین بشیریان 

۵- صبا توکلی 

۶- زهرا نگهداری  

۷- شمیم آرامش 

۸- فاطمه آقایی 

۹- مجید اصلانی 

۱۰- آرزو برومند 

۱۱- زهرا جمشید پوده 

۱۲- امین حقیقت نژاد 

۱۳- امیرحسین خاموشی 

۱۴- محمد داوود پور 

۱۵- حسین زارعی 

۱۶- مهرناز زارعین 

۱۷- لیلا شریفی 

۱۸- بهناز شکور زاده 

۱۹- رامین شمس 

۲۰- حسین شهبازی 

۲۱- فاطمه صادقی 

۲۲- میلاد علیدادی 

۲۳- حمیدرضا فرهادی 

۲۴- محسن نفیسی مهر 

۲۵- مریم وحید 

۲۶- مصطفی یار علی 

۲۷- امین آبکار 

۲۸- فرخ حیدرپور 

۲۹- علی هاشمی 

۳۰- معصومه برتاشک