نمرات پایان ترم درس اصول بهداشت محیط کار

 

با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان سوالات ۴ و ۵ از امتحان پایان ترم حذف شده است. 

 

برای دریافت فایل نمرات اینجا کلیک کنید.