X
تبلیغات
زولا

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان درس حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز می رساند که این درس با توجه به محتوی ارائه شده هیچگونه حذفیاتی در امتحان پایان ترم ندارد.