نمرات درس ایمنی برق

قابل توجه دانشجویان 

 

سوال شماره ۱۲ امتحان پایان ترم (کنتاکتورها) از سوالات حذف شده است. 

 

برای دریافت فایل نمرات اینجا کلیلک کنید.