لیست فرآیندهای حذف شده از امتحان پایان ترم

با توجه به درخواستهای مکرر دانشجویان و به منظور تسهیل در امر آموزشیُ فرآیندهای زیر از لیست موارد امتحان پایان ترم درس روشهای تولید فقط در نیم ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ حذف می شود. امید است با این اقدام شاهد کسب امتیازهای بهتری در این درس توسط دانشجویان باشیم. 

 

۱- قالب گیری بادی 

۲- ریخته گری در قالب ماسه ای ماهیچه دار 

۳- خمکاری غلتکی 

۴- جوشکاری با قوس پلاسما 

۵- آنیلینگ کردن 

۶- چربی زدایی با بخار 

۷- اسپری کردن رنگ با هوای فشرده 

۸- پوشش کاری غوطه وری