تعریف خستگی در کتاب روشهای تولید

با توجه سوال مکرر دانشجویان درس روشهای تولید در خصوص مفهوم پدیده خستگی موارد زیر را مطالعه فرمایید: 

 

خستگی Fatigue 

رفتار یک جسم نه تنها وابسته به ماهیت ماده دارد بلکه به نوع نیروهای وارد شده نیز بستگی دارد. در پاره ای اوقات نیروها استاتیکی هستند بدین معنی که به تدریج اعمال می شوند ، برای مدت طولانی اثر می کنند و به آهستگی تغییر می کنند. برخی دیگر از نیروها دینامیکی هستند. از جمله این نیروها می توان به بارهای ضربه ای که به طور ناگهانی وارد می شوند اشاره کرد. درحقیقت خستگی از هم گسیختگی ماده بر اثر همین نیروهای دینامیکی است . بطور علمی تر می توان گفت خستگی پاشیدگی ماده بر اثر سیکل های تکراری تنش و کرنش است که منجر به ایجاد ترک پیشروی کننده و سرانجام شکست جسم می گردد. 

 

برای اطلاعات بیشتر می توانید به کتب علم مواد و مقاومت مصالح رجوع کنید.