اطلاعیه جبرانی درس استاتیک

کلاس جبرانی درس استاتیک در تاریخ پنجشنبه  ۸/۲/۹۰ از ساعت ۱۵ الی ۱۹ برگزار می گردد. 

 

مکان : کلاس ۲۱۴