لیست فرآیندهای مورد آزمون در امتحان پایان ترم درس روشهای تولید

 

۱- فشرده سازی پودر فلزات 

۲- قالب گیری بادی 

۳- تابیدن الیاف کامپوزیتی 

۴- قالب گیری تزریقی مواد پلاستیکی 

۵- خمکاری ورق 

۶- خمکاری غلتکی 

۷- لحیم کاری سخت 

۸- جوشکاری با قوس پلاسما 

۹- چسباندن 

۱۰- آنیلینگ کردن 

 

موفق باشید