اطلاعیه ( زمان برگزاری کوئیز اول درس روشهای تولید)

به اطلاع کلیه دانشجویان درس روشهای تولید می رساند کوئیز اول این درس در تاریخ 17/08/1389 راس ساعت 16:30 در کلاس 212 برگزار می گردد.