اطلاعیه درس روشهای تولید

به اطلاع کلیه دانشجویان درس روشهای تولید می رساند جلسه دوم این درس در تاریخ دوشنبه ۳/۸/۱۳۸۹  ساعت ۱۶:۳۰  برگزار می گردد.