فصول و بخشهای منتخب از کتاب فرآیندهای تولید

فصل اول : فرآیندهای کاهش جرم مکانیکی 

 

۱- براده برداری با جت ساینده 

۲- فرزکاری افقی 

۳- سوهان کاری نواری 

۴- برشکاری با اره نواری 

۵- خانکشی 

۶- سنگ زنی سنترلس 

  

فصل دوم:  فزآیندهای کاهش جرم حرارتی 

 

۱- براده برداری با تخلیه الکتریکی 

۲- سنگ زنی با تخلیه الکتریکی 

۳- برشکاری با تخلیه الکتریکی  

۴- برشکاری با شعله 

  

فصل سوم:  فرآیندهای کاهش جرم شیمیایی 

 

۱- سنگ زنی الکتروشیمیایی 

۲- ماشینکاری الکترو شیمیایی 

۳- فرزکاری و پولک بری شیمیایی 

۴- حکاکی تابشی 

  

فصل چهارم:  حجم سازی 

 

۱- فشرده سازی پودر فلزات 

۲- قالب گیری بادی 

۳- قالب گیری فشاری پلاستیکها 

۴- ریخته گری در قالب ماسه ای ماهیچه دار 

۵- تابیدن الیاف کامپوزیتی 

۶- قالب گیری تزریقی مواد پلاستیکی 

 

 

فصل پنجم:  تغییر شکل فلزات 

 

۱- خمکاری ورق 

۲- خمکاری غلطکی 

 

 

فصل ششم :  اتصال دادن حرارتی 

 

۱- لحیم کاری سخت 

۲- جوشکاری با قوس پلاسما 

 

 

فصل هفتم:  اتصال شیمیایی قطعات 

 

۱- چسباندن 

 

 

فصل هشتم:  تابکاری 

 

۱- تابکاری 

 

 

فصل نهم:  سخت کاری 

 

۱- آنیلینگ کردن 

  

فصل دهم: آماده سازی سطوح قطعات 

 

۱- چربی زدایی شیمیایی 

 

 

فصل یازدهم :  پوشش دادن سطوح 

 

۱- اسپری کردن رنگ با هوای فشرده 

۲- پوشش کاری غوطه وری گرم 

 

 

فصل دوازدهم:  اصلاح سطوح قطعات 

 

۱- پرداخت کاری در بشکه دوار